Yayın Listesi (Prof.Dr.Ahmet Doğanay)

A) ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Doğanay,A. (1983). Ankara köpeklerinde görülen helmint türleri, bunların yayılışı ve halk sağlığı yönünden önemi. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 30(4): 550-561.

Doğanay,A. (1983). Ankara sokak köpeklerinde Linguatula serrata Frohlich 1879’un yayılışı ve halk sağlığı yönünden önemi. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 30(4): 652 - 656.

Burgu,A., Tınar,R., Doğanay,A. ve Toparlak,M. (1985). Ankara sokak kedilerinin ekto- ve endoparazitleri üzerine bir araştırma. A. Ü. Vet. Fak. Derg.,  32(2): 288- 300.

Güralp,N., Tınar,R., Doğanay,A., Coşkun,Ş.(1985). Türkiye sığırlarında Toxocara vitulorum’un yayılışı. A. Ü. Vet. Fak. Derg.,  32(2): 280-287.

Burgu,A. ve Doğanay,A. (1986). Kedilerde üriner Capillariose etkenlerinin identifikasyonunda bazı güçlükler. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 33(1): 38-51.

Burgu,A., Doğanay,A. ve Yılmaz,H. (1986). Laboratuvar beyaz fare ve ratlarında Syphacia obvelata ve S.muris enfeksiyonları. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 33(3): 434- 451.

Güralp,N., Oğuz,T., Burgu,A., Doğanay,A., Bürger,H.J. ve Tınar,R. (1986). Ankara yöresinde (Çubuk, Polatlı) koyunlardaki mide-bağırsak nematod larvalarının mevsimsel aktivitesi. Doğa. Tr. Vet. ve Hay. Derg., 10(3): 259-274.

Şahal,M., Doğanay,A., İmren,H.Y. (1986). Untersuchungen auf die wirksamkeit der praperate Citarin L und Aricyl gegen mikrofilarien und adulte vürmer von Dirofilaria immitis und Dirofilaria repens bei naturlich infizierten Hunden. A. Ü. Vet.Fak .Derg.,  33(3): 297-308.

Doğanay, A. (1988). Koyunların bazı iç ve dış parazitlerine ivermectin’in etkisi. Doğa. Tr. Vet. ve Hay. Derg., 12(3): 170-184.

Doğanay,A. , Burgu,A. ve Toparlak,M.(1989). Ankara yöresinde koyunlarda metastrogylose. Etlik Vet. Mikrobiol. Derg., 6(5): 99-114.

Doğanay, A., Bozan,H., Öge,S. (1989). Ankara’da bazı akvaryum balıklarında görülen parazitler. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 36(3):795-806.

Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay, A. , Bozan,H. ve Güçlü,F. (1989). Koyun ve sığırlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 36(3):  614-627.

Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay, A. , Öge,S. ve Unur,Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden incelenmesi. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 36(3): 646-664.

Burgu,A., Doğanay, A. ve Umur,Ş.(1990). Ratlarda Trichosomoides crassicauda’ya bazı antelmentiklerin etkisi. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 37(1): 192-203.

Doğanay, A. , Köküuslu,C., Kutsal,O.(1990). Bir suaygırında atipik hidatik kist olgusu. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 37(3): 589-598.

Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay, A. , Öge,H. ve Öge,S. (1993). İç Anadolu Bölgesinde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri. Doğa Tr.J.of Veterinary and Animal Sciences, 17(4):341-349.

Doğanay, A., Öge,S. (1993). The prevalence of ascariasis in stray dogs in Ankara. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 40(4): 552-562.

Doğanay, A. (1994). Karadeniz’den avlanan mezgit balıklarında Hysterothylacium aduncum (Rudolphi 1802) olgusu. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 41(2): 208-217.

Doğanay, A. (1994). Farelerde sekonder hidatidoza karşı albendazol ve oxfendazol’un etkisi. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 41(3-4): 497-508.

Burgu, A., Doğanay, A., Öge,H., Öge,S. ve Pişkin,Ç. (1995). Atlarda bulunan helmint türleri . A. Ü. Vet. Fak. Derg., 42(2): 193-205.

 Burgu, A., Doğanay, A., Öge,H., Sarımehmetoğlu,O. ve Ayaz,E. (1995).Eşeklerde bulunan helmint türleri. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 42(2): 207-215.

Çetindağ,M., Doğanay, A. (1996). Samsun yöresi mandalarında sindirim sistemi helmintleri. Etlik Vet. Mikrob. Derg. 8: 46-57.

 Doğanay, A., Öge,H., Kalınbacak,F. (1997). Doğal enfekte koyunların mide-bağırsak nematodlarına karşı Doramectin’in etkisi. T. Parazitol. Derg. 21(4): 426-428.

Doğanay, A., Gıcık,Y., Bilgili,A. (1997) Farelerde Aspicularis tetraptera ve Hymenolepis nana’ya karşı Drontal Plus ve Paratak Plus’ın etkisi . Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 3(2):187 –  190

Doğanay, A., Ayaz,E., Yarsan,E. (1998). Farelerde Aspicularis tetroptera’ya Netobiminin etkisi. T. Parazitol. Derg. 22(2): 185-187.

 Bıyıkoğlu,G., Doğanay,A. (1998). Deneysel olarak enfekte kuzularda Coenurus cerebralis’e Praziquantel ve Albendazol’ün etkisi. Tr.J.of Veterinary and Animal  Sciences 22(1): 43-48.

Doğanay, A., Bıyıkoğlu,G., Öge,H. (1999). Serodiagnosis of coenurosis by ELİSA in experimentally infected lambs. T.Parasitol.Derg.23(2):185-189.

Doğanay, A., Gönenç,B., Yarsan,E. (1999). The effect of Albendazole on secondary hydatidosis in mice (1994).Acta Parasitologica Turcica. 23(2):190-193.

Burgu,A., Doğanay,A. ,Gönenç, B., Sarımehmetoğlu,O., Kalınbacak,F. (2000 ). The analysis of the fluids of hydatid cysts from sheep by using SDS-PAGE method and the determination of spesific antigens in protein structure by using Western blot. Tr J Vet  Anim Sci 24(5) : 493-500.

Doğanay,A., Burgu,A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu,O. (2000). Koyun kökenli kist hidatik protoscolekslerinin antijenik yapısının SDS-PAGE metoduyla analizi ve Western blot metoduyla protein yapısındaki spesifik antijenlerin saptanması. Ankara Üniv Vet Fak  Derg 47 (1) :63-72.

 Yıldız,K., Doğanay,A.2001: Deneysel Enfekte Beyaz Farelerde Strobilocercus Fasciolaris’e Albendazol Ve Praziquantel’in Etkisi. Turk J.Vet.Anim. Sci.25 (287-294).

Öge, H., Doğanay, A., Öge,S., Yıldırım,A.(2002). Prevalence and Distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. Dtsch.Tierarzti. Wschr., 109:

 Doğanay,A.,Burgu,A.,Sarımehmetoğlu,O.,Tanyüksel,M.,Gönenç,B.,Kozan,E., Yıldırım,A.(2003):Diagnosis of hydatidosis in human  beings and sheep by indirect flourescence antibody tecnique. Indian Vet. J.,80:1230-1233

Özkanlar, Y., Borku, M.K., Doğanay,A.,  Adanır, R., Hanedan, B. (2004). Efficacy of Selamectin against ascarid infection in puppies. Indian Vet. J.,81: 927-929.

 Kara,M., ., Doğanay,A. (2005).İnvestigation of antigenic specificity against Cysticercus tenuicollis cyst fluid antigen in dogs experimentally infected with Taenia hydatigena. Turk J.Vet.Anim. Sci.29 (835-840).  

B) DERLEMELER

 1. Doğanay, A. (1984). Sevimli dostlarımız ve sağlığımız. Bilim ve Teknik Derg., 17(196):21-22.
 2.  Doğanay, A. (1986). Gevişenlerin önemli helmint hastalıkları. Hayvancılık Sem-pozyumu, Tokat. 401-405.
 3.  Doğanay, A. (1986). Zoonoz olarak ekinokokozun halk sağlığı yönünden önemi. Hayvancılık Sempozyumu, Tokat. 407-409.
 4.  Doğanay, A. (1988). Koyunlarda mide bağırsak kıl kurdu. Pankobirlik Bült.,11:16-17.
 5.  Doğanay, A., Şahal, M. (1988). Türkiye’de köpeklerdeki dirofilariasis sorunu veİnsan sağlığı açısından önemi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 34(2): 277-287.
 1. Doğanay,A., Burgu,A. (1988). Ankara sokak köpek ve kedilerinde bulunan helmintlerin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi. Konya Bölgesi V. Hayvancılık ve Besleme Sempozyumu. Zoonozlar, sayfa 18.
 2. Doğanay, A. (1990). Sığırlarımızda görülen başlıca helmint hastalıkları. T.O.K.Derg.,54:17.
 3. Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A. (1991). Hayvanlarda ekinokok türleri (Echinococcus sp.). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını, No;10:129-155.
 4. Doğanay,A., Bıyıkoğlu, G. (1992). Köpeklerde görülen filarial nematodlar. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg.,7(3):127-137.
 5. Tiğin,Y., Burgu, A., Doğanay,A., Öge, H., Öge, S. (1992). Balık parazitleri.T.parazitol.Derg.,16(1):103-119.
 6. Doğanay, A. (1993). Paraziter hastalıklardan ileri gelen ekonomik kayıplar.Türk. Vet.Hek.Dern.Derg.,64(2):52-59.
 7. Doğanay,A. (1993). Arı hastalıkları. 1-Bal arısı hakkında genel bilgi. Türk. Vet. Hek.Dern.Derg.,5(2):29-35.
 8. Doğanay,A. (1993). Varroatosis. Türk. Vet.Hek.Dern.Derg.,5(3):34-35,58-61. 
 1. Doğanay,A. (1993). Türkiye’de kedi ve köpeklerde görülen parazitler. A.Ü.Vet. Fak.Derg.,39(1-2):336-348.
 2. Doğanay,A., Çetindağ, M. (1993). Helmintolojide radyasyon uygulamaları.T.Parasitol.Derg.,17(2):64-73.
 3. Doğanay, A., Burgu, A., Tiğin, Y. (1993). Güneydoğu Anadolu Projesi’nin veteriner hekimlikte helmint hastalıkları yönünden önemi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını, No;11:169-180.
 4. Doğanay, A. (1994). Varroa hastalığı. T.Parasitol.Derg.,18(2):229-239.
 5. Doğanay, A., Bıyıkoğlu, G. (1994). Zoonoz özelliği gösteren trematodlar. Etlik Vet.Mikrob.Derg.,7(5):163-181. 
 1. Doğanay, A. (1994). Hayvansal ürünlerde antiparaziter ilaç kalıntıları. TÜBİTAK Veterinerlik ve Hayvancılık Araştırma Grubu Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.
 2. Doğanay,A. (1995). Türkiye’de arılarda görülen bazı önemli hastalıklar.Vet.Hekim.Derg.,9(1):49-54.
 1. Doğanay, A., Öge,S. (1997). Türkiye’de koyun ve keçilerde görülen helmintler. Kafkas Üniv Vet Fak Derg,3: 97-114. 
 1. Öge,S., Doğanay, A. (1997). Türkiye’de sığır ve mandalarda görülen helmintler.T. Parazitol. Derg. 21(4): 435-441.
 1. Doğanay, A., Kara,M. (1998). Hayvan sağlığı yönünden Ekinokokozun Türkiye’de ve dünyadaki epidemiyolojisi ve profilaksisi. Cerrahi. 3(3): 171-181.
 2. Sarımehmetoğlu, H.O., Doğanay,A. (1999) Zoonoz Özelliği Gösteren Nematodlar. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 5(2) : 233 – 241.
 3. Doğanay,A., Kara, M. (2001) Nematodların mantarlar ile biyolojik kontrolü. T.Parasitol.Derg.,25(4):384-387.
 1. Köktürk O., Gürüz Y., Akay H., Akhan O., Biber Ç., Çağırıcı U., Çetin G., Çöplü L., Doğan R., Doğanay,A., ve ark. (2002). Paraziter Akciğer hastalıkları tanı ve tedavi rehberi. Toraks Derg. Cilt: 3 Ek: 5
 2. Kara M, Doğanay A, 2005. Cestodlar ve bağışıklık. Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg., 11(1):83-88.

 

C) KİTAP.

 1. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A. (1989). Genel Parazitoloji (Teksir). A.Ü. Vet.Fak., 97 sayfa.
 2. Tiğin,Y., Burgu,A.,  Doğanay,A. (1991). Hayvanlarda Ekinokok türleri (Echinococcus sp.).(İnsanlarda ve Hayvanlarda Kist Hidatik – Echinococcosis. Yazarlar Unat E.K. ve ark.) Türkiye Parazitoloji Dern. Yayını No.10.
 3. Doğanay, A., Burgu, A., Tiğin, Y. (1993). Güneydoğu Anadolu Projesinin Veteriner Hekimlikte Helmint Hastalıkları Yönünden Önemi. (GAP ve Parazit Hastalıkları.Ed.Özcel,M.A) Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No.11.
 4. Doğanay, A., Sarımehmetoğlu, . (2003). Patojenite. (Fasciolosis Ed. R. Tınar, M. Korkmaz ) Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın no 18:
 5. Gönenç B, Doğanay, A., Öge, H. (2004). Echinococcosisin Patojentesi ve Kliniği (Echinococcosis Ed. Altıntaş N, Tınar R, Çoker A.). Hidatidoloji Derneği Yayın No 1:
 6. Doğanay, A (2005).Helmint Hastalıklarında Tedavi. (Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi.. Ed. Burgu,A.,Karaer, Z)Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:19.